Przedsiębiorstwo „Prefabet - Łagisza”  Spółka z o.o. produkuje bloczki z autoklawizowanego betonu komórkowego według technologii „Unipol popiołowy”. Do Wyprodukowania betonu komórkowego według  tej technologii stosuje się :

        - cement

        - wapno palone mielone

        - kamień gipsowy

        - kruszywo

Przedsiębiorstwo

Prefabet - Łagisza Spółka z o.o.

ul. Dąbrowska 71

42-504 Będzin

sekretariat@prefabet-lagisza.pl